Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskyt.nenávratného fin.príspevku
DOT_011/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
13. November 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-20-1886_ZoD 2020/OBEC
ZS_031/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZS_030/2023
1 380,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Obec Slanec
8. November 2023
Dohoda č.23/41/010/69
INE_018/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8/2023
HRB_008/2023
50,00 € Vasil Miroslav Obec Slanec
31. Október 2023
Zmluva o diela č.20231031
ZS_029/2023
78 115,78 € HA invest s.r.o. Obec Slanec
30. Október 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o nájme pozemku
NAJ_034/2023
0,00 € Varinský Radovan Obec Slanec
30. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2018
NAJ_035/2023
0,00 € Bc. Veronika Adamkovič - Veve Studio Obec Slanec
30. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2023
NAJ_036/2023
1 033,95 € Lenka Ulbrichová - Lendap studio Obec Slanec
27. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ_003/2023
300,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
27. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ_004/2023
300,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
27. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
INE_016/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
27. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
INE_017/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
26. Október 2023
Zmluva o akceptácii platobných kariet
ZS_027/2023
0,00 € Global Payments s.r.o., organizačná zložka Obec Slanec
26. Október 2023
Poistenie terminálu
ZS_028/2023
66,00 € MAXIMA pojišťovna, a.s. Obec Slanec
25. Október 2023
Zmluva č.1472/VSD/2023 o výpožičke podperných bodov NN vedenia
INE_015/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
24. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_009/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
19. Október 2023
Dohoda č.23/41/054/2127
INE_013/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_004/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájmé hrobového miesta
HRB_005/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec