Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
DOT_007/2024
1 199,52 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_003/2024
55,00 € Mesto Košice Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_004/2024
55,00 € Mesto Košice Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_005/2024
110,00 € Mesto Košice Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmlkuva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_006/2024
55,00 € Mesto Košice Obec Slanec
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_003/2024
25,00 € Šimková Mária Obec Slanec
1. Marec 2024
Zmluva o dielo č.0046/VSE Solutions/2024
ZS_006/2024
11 100,00 € VSE Solutions s.r.o. Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmkuva č.03/2024/BD16
NAJ_001/2024
1 370,76 € Stabrilová Alžbeta Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmluva č.08/2024/BD16
NAJ_002/2024
2 108,88 € Burák Radoslav Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmluva č.11/2024/BD16
NAJ_003/2024
2 103,24 € Kudla Jozef Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmluva č.12/2024/BD
NAJ_004/2024
2 108,88 € Michalov Marián Obec Slanec
28. Február 2024
Dodatok č.8 k zmluve o zverejnení majetku zo dňa 12.09.2002
INE_001/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou Slanec Obec Slanec
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2024
HRB_002/2024
25,00 € Gorej Roman Obec Slanec
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2024
HRB_001/2024
25,00 € Šimko Ladislav Obec Slanec
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Slanec
DOT_001/2024
0,00 € Obec Čaňa Obec Slanec
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov záujmové vzdelávanie detí
DOT_002/2024
0,00 € Obec Slanec
13. Február 2024
Zmluva o dielo
ZOD_001/2024
164 050,75 € Ján Perháč Obec Slanec
25. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.zhotoviteľa 5/23/CR
ZS_005/2024
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Obec Slanec
20. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZS_004/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slanec
19. Január 2024
Zmluva o dielo č: 17012024/OcU
ZS_003/2024
11 381,64 € Ján Perháč Obec Slanec