Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Poistenie terminálu
ZS_028/2023
66,00 € MAXIMA pojišťovna, a.s. Obec Slanec
25. Október 2023
Zmluva č.1472/VSD/2023 o výpožičke podperných bodov NN vedenia
INE_015/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
24. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_009/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
19. Október 2023
Dohoda č.23/41/054/2127
INE_013/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_004/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájmé hrobového miesta
HRB_005/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_006/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_007/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
5. Október 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ENT_003/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
28. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_003/2023
50,00 € Angler Ajtony Zoltán Obec Slanec
27. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 13.1.2023
Dodatok č.1
0,00 € Klima - Therm Prešov, s.r.o. Obec Slanec
23. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
ZS_025/2023
3 600,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Slanec
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
ZS_024/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Slanec
20. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_012/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob.dielam Obec Slanec
13. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve č.E4427 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
DOT_008/2023
0,00 € Environmentálny fond Obec Slanec
9. September 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy adistibícii elektriny
ENT_002/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
6. September 2023
Mandátna zmluva
ZS_023/2023
2 000,00 € Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Obec Slanec
1. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_007/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slanec
31. August 2023
Nájomná zmluva č.2/2023/BD16
NAJ_033/2023
1 363,68 € Šalatová Mária Obec Slanec
31. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DBM1-91-108
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slanec