Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZS_017/2022
1 320,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Obec Slanec
4. Október 2022
Nájomná zmluva č.13/2022/BD16
NAJ_018/2022
2 013,12 € Hamerská Alexandra Obec Slanec
1. Október 2022
Nájomná zmluva č.16/2022/BD16
NAJ_017/2022
2 013,12 € Molnár Milan Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č.09/2022/BD16
NAJ_009/2022
2 108,88 € Hamerský Roman Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.6/2022
HRB_006/2022
50,00 € Džubák Viktor Obec Slanec
28. September 2022
Poistná zmluva číslo:9127004298 Dodatok č.2
ZS_014/2022
2 193,74 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Slanec
28. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_008/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č.10/2022/BD16
NAJ_012/2022
2 103,24 € Szakács Marek Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č.03092022/RO
NAJ_011/2022
60,00 € Kináč Jozef Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o nájme a o využívaní reklamnej plochy
NAJ_010/2022
200,00 € KLIVENT s.r.o. Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva 01/2022/BD16
NAJ_013/2022
1 376,64 € Bačenková Alexandra Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
ENT_002/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600468305 pre odberateľov kategórie Podnikateľ-Maloodber
ENT_003/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
o kratkodobom prenajme nebytoyych priestorov
NAJ_014/2022
60,00 € Gérec Ľubomír Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č.24092022/RO
NAJ_015/2022
60,00 € Plachetka Tomáš Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o spolupráci
INE_004/2022
162 376,96 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
28. September 2022
Licenčná zmluva
ZOD_002/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č. 15/2022/BD16
NAJ_016/2022
1 975,56 € Rusnáková Štefánia Obec Slanec
28. September 2022
Licenčná zmluva
ZS_015/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS_016/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec