Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.15/2022/BD16
NAJ_010/2023
0,00 € Rusnáková Štefánia Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.14/2021/BD16
NAJ_009/2023
0,00 € Valášek Erik Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.16/2022/BD16
NAJ_021/2023
0,00 € Molnár Milan Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 01/2022/BD16
NAJ_020/2023
0,00 € Bačenková Alexandra Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.2/2020/BD16
NAJ_019/2023
0,00 € Šalatová Mária Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.4/2021/BD16
NAJ_018/2023
0,00 € Vasiľ František Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.05/2021/BD
NAJ_017/2023
0,00 € Jakabová Lívia Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.09/2022/BD16
NAJ_016/2023
0,00 € Hamerský Roman Obec Slanec
24. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 24.06.2021
ZS_019/2023
0,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Slanec
22. Jún 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
ZS_018/2023
4 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
21. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č.ZO/2018A15943-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZS_017/2023
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Slanec
16. Jún 2023
Dodatok č.1
ZOD_004/2023
0,00 € Ján Perháč Obec Slanec
15. Jún 2023
Nájomná zmluva č.18062023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_006/2023
60,00 € Korpa Vladimír Obec Slanec
15. Jún 2023
Kúpna zmluva
KZ_002/2023
5 547,30 € MEXTRA Sp.z.o.o. Obec Slanec
13. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZS_016/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slanec
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č.10062023/RO
NAJ_005/2023
60,00 € Kováč Róbert Obec Slanec
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č.10062023/RO
NAJ_005/2023
60,00 € Kováč Róbert Obec Slanec
6. Jún 2023
Dodatok č.02 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19849
INE_008/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
3. Jún 2023
Zmluva o dielo č.6/23/ECR
ZOD_003/2023
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Obec Slanec
3. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
ENT_001/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Slanec