Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania stavovania pre zamestnancov
ZS_008/2023
0,00 € DOXX-stravné lístky, s.r.o. Obec Slanec
11. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2022/OZS
NAJ_003/2022
1 312,41 € GO- PED, s.r.o. Obec Slanec
11. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.4/2022
HRB_004/2022
25,00 € Kováčová Zlata Obec Slanec
11. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.3/2022
HRB_003/2022
25,00 € Kováčová Zlata Obec Slanec
4. Marec 2023
Nájomná zmluva č.12/2023/BD16
NAJ_002/2023
2 108,88 € Peko Ladislav Obec Slanec
3. Marec 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZS_007/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Slanec
3. Marec 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZS_007/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Slanec
25. Február 2023
Darovacia zmluva
INE_003/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Slanec
24. Február 2023
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence
ZS_006/2023
1 728,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Obec Slanec
24. Február 2023
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence
ZS_006/2023
1 728,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Obec Slanec
24. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD_001/2023
834 997,20 € Klima - Therm Prešov, s.r.o. Obec Slanec
24. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD_001/2023
834 997,20 € Klima - Therm Prešov, s.r.o. Obec Slanec
11. Február 2023
Rámcová zmluva
ZS_005/2023
0,00 € Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Obec Slanec
3. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
NAJ_001/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slanec
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_001/2023
25,00 € Bödiová Patrícia Obec Slanec
31. Január 2023
Zmluva č.1/2023/SOC
DOT_001/2023
1 045,68 € PATRIA n. o. Obec Slanec
25. Január 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
ZS_004/2023
105,60 € MEDIATEL spol.s r.o. Obec Slanec
12. Január 2023
Kúpna zmluva
KZ_001/2023
222,00 € Ivan Jozef Obec Slanec
12. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-1886_ZoD2020/Obec
ZS_003/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
ZS_001/2023
2 640,00 € Meňhertová Monika, JUDr. Obec Slanec