Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_012/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob.dielam Obec Slanec
13. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve č.E4427 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
DOT_008/2023
0,00 € Environmentálny fond Obec Slanec
9. September 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy adistibícii elektriny
ENT_002/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
6. September 2023
Mandátna zmluva
ZS_023/2023
2 000,00 € Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Obec Slanec
1. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_007/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slanec
31. August 2023
Nájomná zmluva č.2/2023/BD16
NAJ_033/2023
1 363,68 € Šalatová Mária Obec Slanec
31. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DBM1-91-108
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slanec
30. August 2023
Zlepšenie hygienických štandardov KD Slanec“
ZS_022/2023
167 317,25 € BaUstav corporation s.r.o. Obec Slanec
26. August 2023
Zmluva č.2023 KGR POP3MŠ PKPO 266 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
INE_010/2023
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Slanec
26. August 2023
Zmluva č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 675 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
INE_011/2023
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Slanec
12. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_002/2023
50,00 € Petiová Darina Obec Slanec
3. August 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 002/2023
ZOD_006/2023
0,00 € Ján Perháč Obec Slanec
1. August 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_005/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slanec
29. Júl 2023
Zmluva o dielo č.07/2023/AK
ZS_021/2023
23 400,00 € AK Prešov, spol. s r.o. Obec Slanec
28. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2022/OZS
NAJ_031/2023
0,00 € GYO LIFE s.r.o. Obec Slanec
28. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2022/OZS
NAJ_032/2023
0,00 € GO- PED, s.r.o. Obec Slanec
25. Júl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_004/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Slanec
22. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí právnej služby
ZS_020/2023
0,00 € JUDr. Renáta Smajdová, advokátka Obec Slanec
13. Júl 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
INE_009/2023
0,00 € KORMAR’S Houses s. r. o. Obec Slanec
13. Júl 2023
Umluva o prenájme
NAJ_029/2023
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. Obec Slanec