Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.zhotoviteľa 5/23/CR
ZS_005/2024
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Obec Slanec
20. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZS_004/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slanec
19. Január 2024
Zmluva o dielo č: 17012024/OcU
ZS_003/2024
11 381,64 € Ján Perháč Obec Slanec
12. Január 2024
Dodatok č.4 k zmluve č.21 o vykonaní činnosti
ZS_002/2024
2 280,00 € RABEPOX Vladimír Račko Obec Slanec
11. Január 2024
Rámcová zmluva č.1/2024
ZS_001/2024
0,00 € Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Obec Slanec
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
ZS_033/2023
2 640,00 € Meňhertová Monika, JUDr. Obec Slanec
22. December 2023
Poistná zmluva č.9127004298 Dodatok č.3
ZS_032/2023
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Slanec
15. December 2023
Dodatok č.04 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19849
INE_019/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
2. December 2023
Zmluva č.230646 08U02
DOT_010/2023
142 229,00 € Environmentálny fond Obec Slanec
2. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskyt.nenávratného fin.príspevku
DOT_011/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
13. November 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-20-1886_ZoD 2020/OBEC
ZS_031/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZS_030/2023
1 380,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Obec Slanec
8. November 2023
Dohoda č.23/41/010/69
INE_018/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8/2023
HRB_008/2023
50,00 € Vasil Miroslav Obec Slanec
31. Október 2023
Zmluva o diela č.20231031
ZS_029/2023
78 115,78 € HA invest s.r.o. Obec Slanec
30. Október 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o nájme pozemku
NAJ_034/2023
0,00 € Varinský Radovan Obec Slanec
30. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2018
NAJ_035/2023
0,00 € Bc. Veronika Adamkovič - Veve Studio Obec Slanec
30. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2023
NAJ_036/2023
1 033,95 € Lenka Ulbrichová - Lendap studio Obec Slanec
27. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ_003/2023
300,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
27. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ_004/2023
300,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec