Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
ZS_002/2023
180,00 € MMPR, s.r.o. Obec Slanec
23. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
INE_008/2022
0,00 € Sabol Peter Obec Slanec
17. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
INE_007/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Slanec
15. December 2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 29.03.2021
KZ_002/2022
0,00 € Mečešová Anna Obec Slanec
15. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_009/2022
25,00 € Kováč Ján Obec Slanec
13. December 2022
Zmluva o dielo č.0912202/OcU
ZS_021/2022
9 933,72 € VAAL s. r. o. Obec Slanec
12. December 2022
Zmluva o dielo č.09122022/OcU
ZS_020/2022
7 500,00 € GEROČ Miroslav Obec Slanec
10. December 2022
Zmluva o dielo č.09122022/OcU
ZOD_003/2022
7 500,00 € GEROČ Miroslav Obec Slanec
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_007/2022
25,00 € Kováč Ján Obec Slanec
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_007/2022
25,00 € Kováč Ján Obec Slanec
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8/2022
HRB_008/2022
25,00 € Varga Jaroslav Obec Slanec
9. December 2022
Nájomná zmluva č.07/2022/BD
NAJ_019/2022
2 103,24 € Szakácsová Jana Obec Slanec
1. December 2022
Dohoda č.22/41/012/105
INE_001/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
ZS_018/2022
3 800,00 € ULTIMA INVEST, s. r. o. Obec Slanec
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
ZS_018/2022
3 800,00 € ULTIMA INVEST, s. r. o. Obec Slanec
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb-zber jedlých olejov a tukov
ZS_019/2022
72,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb-zber jedlých olejov a tukov
ZS_019/2022
72,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
9. November 2022
Dohoda č.22/41/010/116
INE_006/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
8. November 2022
Zmluva o dodávky plynu
ENT_004/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
26. Október 2022
Príkazná zmluva č.VO/12/03/2022/PL
INE_005/2022
200,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Slanec