Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
ENT_002/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600468305 pre odberateľov kategórie Podnikateľ-Maloodber
ENT_003/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
o kratkodobom prenajme nebytoyych priestorov
NAJ_014/2022
60,00 € Gérec Ľubomír Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č.24092022/RO
NAJ_015/2022
60,00 € Plachetka Tomáš Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o spolupráci
INE_004/2022
162 376,96 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
28. September 2022
Licenčná zmluva
ZOD_002/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č. 15/2022/BD16
NAJ_016/2022
1 975,56 € Rusnáková Štefánia Obec Slanec
28. September 2022
Licenčná zmluva
ZS_015/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS_016/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
27. September 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
MK-4750/2022-323/19849
162 376,96 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec