Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2023
Nájomná zmluva č.21052023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_004/2023
35,00 € Knapiková Monika, Mgr. Obec Slanec
20. Máj 2023
Nájomná zmluva č.21052023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_004/2023
35,00 € Knapiková Monika, Mgr. Obec Slanec
20. Máj 2023
Mandátna zmluva
ZS_014/2023
3 500,00 € Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Obec Slanec
20. Máj 2023
Mandátna zmluva
ZS_014/2023
3 500,00 € Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Obec Slanec
16. Máj 2023
Zmluva o dielo č.202351
ZS_013/2023
4 000,00 € Consult-ing EU s. r. o. Obec Slanec
11. Máj 2023
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-KE-VO-119/2023
INE_007/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slanec
4. Máj 2023
Zmluva č.3230684 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
DOT_003/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany Obec Slanec
4. Máj 2023
Dodatok č.1 k dohode č.23/41/054/422 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
INE_006/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
DOT_002/2023
500,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Farnosť Slanec Obec Slanec
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo č.1323/2023/Hr
ZS_012/2023
6 065,00 € A-M Puskas s. r. o. Obec Slanec
20. Apríl 2023
Zmluva o dielo č.0103/2023/ZS
ZS_011/2023
3 420,00 € Ján Perháč Obec Slanec
20. Apríl 2023
Zmluva o dielo č.0103/2023/ZS
ZS_011/2023
3 420,00 € Ján Perháč Obec Slanec
18. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
ZS_010/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Obec Slanec
18. Apríl 2023
Dohoda č.23/41/054/422
INE_005/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.15042023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_003/2023
60,00 € Kačmárová Ivana Obec Slanec
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí právnej služby
ZS_009/2023
0,00 € JUDr. Renáta Smajdová, advokátka Obec Slanec
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí právnej služby
ZS_009/2023
0,00 € JUDr. Renáta Smajdová, advokátka Obec Slanec
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZOD_002/2023
Doplnená
443 732,04 € Ján Perháč Obec Slanec
28. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci MK-4750/2022-323/19849
INE_004/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
28. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci MK-4750/2022-323/19849
INE_004/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec