Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_004/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Slanec
22. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí právnej služby
ZS_020/2023
0,00 € JUDr. Renáta Smajdová, advokátka Obec Slanec
13. Júl 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
INE_009/2023
0,00 € KORMAR’S Houses s. r. o. Obec Slanec
13. Júl 2023
Umluva o prenájme
NAJ_029/2023
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. Obec Slanec
13. Júl 2023
Nájomná zmluva č.15072023/RO
NAJ_030/2023
35,00 € Maťo Štefan Obec Slanec
7. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 0407/2023/ZS
ZOD_005/2023
18 960,00 € HINTOM s.r.o. Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.03/2021/BD16
NAJ_022/2023
0,00 € Stabrilová Alžbeta Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2013/OcÚ
NAJ_023/2023
0,00 € Progres Company s.r.o. Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2018
NAJ_024/2023
0,00 € Bc. Veronika Adamkovič - Veve Studio Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2006/OZS
NAJ_025/2023
0,00 € DENTIS s.r.o. Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.02.2020
NAJ_028/2023
0,00 € Bačenková Alexandra Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022/OZS
NAJ_027/2023
0,00 € MANUS-MEDIC, s.r.o. Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.10.2015
NAJ_026/2023
0,00 € TOLKA, s.r.o. Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.11/2021/BD16
NAJ_007/2023
0,00 € Kudla Jozef Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.13/2022/BD16
NAJ_008/2023
0,00 € Hamerská Alexandra Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.07/2022/BD16
NAJ_015/2023
0,00 € Szakácsová Jana Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.12/2023/BD16
NAJ_014/2023
0,00 € Peko Ladislav Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.08/2021/BD16
NAJ_013/2023
0,00 € Burák Radoslav Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.06/2021/BD16
NAJ_012/2023
0,00 € Janočko Milan Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.10/2022/BD16
NAJ_011/2023
0,00 € Szakács Marek Obec Slanec