Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
172/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Divina
11. September 2023
Poistná zmluva
2409151738
395,88 € Generali Poisťovňa Obec Divina
7. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202308-NP-0302
236,70 € Stredoslovenská distribučná a. s. Obec Divina
4. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve
1012/2023
0,00 € MhM, s.r.o. Obec Divina
31. August 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
169/2023
8,00 € Emil Kubáň, Anton Nemec Obec Divina
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - projekt "Riešenie migračných výziev v obci Divina"
IROP-Z-30291DCT9-91-108
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divina
14. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 24. 08. 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 24. 08. 2021
0,00 € Packeta Slovakia s. r. o . Obec Divina
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2023: 89/2023-3
166/2023
1 800,00 € eRko - HKSD, Územie Žilina Obec Divina
2. August 2023
Zaopatrovacia zmluva
165/2023
Doplnená
0,00 € Oravec Štefan Obec Divina
1. August 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
164/2023
2 400,00 € Mgr. Lukáš Kysucký Obec Divina
27. Júl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
162/2023
33 750,00 € PROJEKTANT s. r. o. Obec Divina
24. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1214/2022
143,71 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1214/2022-1
143,71 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1214/2022-2
143,71 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
21. Júl 2023
Darovacia zmluva
161
0,00 € Malíček, Krížeková, Chobotová, Hrivová, Križek, Križek, Blašková, Maťková Obec Divina
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 490/2023
1
0,00 € Marek Benko s. r. o. Obec Divina
3. Júl 2023
Dodatok ku KZ č. 23/2/2-3
765/2023
0,00 € ELKOPLAST Slovakia, s. r. o. Obec Divina
30. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
718/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Obec Divina
26. Jún 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
MZ 891/2021/NZ a ZoBZVB 150/2022
1 737,88 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a.s.,, 010 01 Žilina Obec Divina
26. Jún 2023
Mandátna zmluva č. 157/2023
157/2023
3 384,00 € VHVS s. r. o. Obec Divina