Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20204030
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/50/2023
20,00 € Štefan Ťažký Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/49/2023
20,00 € Erika Kamasová Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ59/2023
20,00 € Peter Mičenec Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/52/2023
20,00 € Juraj Malík Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/55/2023
10,00 € Zdena Paprčiaková Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/61/2023
20,00 € Katarína Janošíková Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/54/2023
20,00 € Marián Cabuk Obec Divina
30. November 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
191
11 525,97 € Kanalizácie-vodovody s. r. o. Obec Divina
23. November 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.
189
5 691,54 € TES Media, s. r. o. Obec Divina
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
190
0,00 € Stredoslovenská Energetika a. s. Obec Divina
21. November 2023
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 2
1370/2023
1 749,36 € ČSOB Poisťovňa a. s. Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. a zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p.
1622023
22 800,00 € ConVesting s. r. o. Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/60/2023
20,00 € Ladislav Žeriava Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/57/2023
10,00 € Veronika Lašútová Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/48/2023
20,00 € Anton Zemánek Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/56/2023
20,00 € Miriama Lašútová Obec Divina
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
186/2023
700,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Divina
3. November 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p.
184
2 260,00 € Mária Krížeková, rod. Valčuhová Obec Divina
3. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/36 uzatvorená podľa § 10 ods.3, písm. a) ods.4, ods.10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpsisov
č. 23/25/010/36
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina