Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/46/2023
20,00 € Vladimír Weis Obec Divina
5. Január 2024
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 1491/2023
2
1 512,24 € Commander Services s. r. o. Obec Divina
3. Január 2024
Zmluva o nájme pozemku
1
39,74 € Papán Miroslav, Papánová Júlia Obec Divina
21. December 2023
Zmluva o Balíkovom účte
198
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
196
240,00 € BROS Computing s. r. o. Obec Divina
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2024
16 200,00 € ŠK JUVENTA Obec Divina
14. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ63/2023
3,50 € Anna Jopková Obec Divina
14. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 62/2023
3,50 € Peter Makuka Obec Divina
13. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07/470
194
414 320,36 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Divina
7. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20204030
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/50/2023
20,00 € Štefan Ťažký Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/49/2023
20,00 € Erika Kamasová Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ59/2023
20,00 € Peter Mičenec Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/52/2023
20,00 € Juraj Malík Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/55/2023
10,00 € Zdena Paprčiaková Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/61/2023
20,00 € Katarína Janošíková Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/54/2023
20,00 € Marián Cabuk Obec Divina
30. November 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
191
11 525,97 € Kanalizácie-vodovody s. r. o. Obec Divina
23. November 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.
189
5 691,54 € TES Media, s. r. o. Obec Divina
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
190
0,00 € Stredoslovenská Energetika a. s. Obec Divina