Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 2023/04/18 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
2023/04/18
144 360,00 € G-TECHNIK s. r. o. Obec Divina
29. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
38/2023-L
20,00 € Veronika Nižníková Obec Divina
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 23/2/2-3 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
23/2/2-3
Doplnená
37 848,00 € ELKOPLAST Slovakia, s. r. o. Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
467/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
466/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
468/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
469/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
471/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
26/2023
10,00 € Andrea Kuklová Obec Divina
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
38/2023
20,00 € Radoslav Buček Obec Divina
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby
490/2023
Doplnená
348 337,58 € Marek Benko s. r. o. Obec Divina
18. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
37/2023
20,00 € Michal Kašiar Obec Divina
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
463/2023
0,00 € JaKUBIK development s. r. o. Obec Divina
14. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
34/2023
20,00 € Anna Becíková Obec Divina
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
442/2023
23 747,62 € Tri svište SVK s. r. o. Obec Divina
12. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
31/2023
10,00 € Anna Golierová Obec Divina
11. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
5/2023/L
20,00 € Iveta Klimeková Obec Divina
5. Apríl 2023
Zmluva o údržbe
434/2023
96,00 € FLAGA spol. s r. o. Obec Divina
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
2/2023
10,00 € Veronika Lašútová Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Divina v r. 2023
89/2023-2
4 000,00 € Telovýchovná jednota Divina Obec Divina