Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/15/2024
20,00 € Vlasta Žabková Obec Divina
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ12/2024
20,00 € Mária Krížeková Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424 142 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1424 142
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/7/2024
20,00 € Margita Baniaková Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/14/2024
20,00 € Katarína Panáková Obec Divina
22. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/11/2024
20,00 € Anton Kaper Obec Divina
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/6/2024
0,00 € Katarína Panáková Obec Divina
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/9/2024
0,00 € Libuša Michalcová Obec Divina
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
13/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Divina
4. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Divina č. 385
1
0,00 € Katarína Haľamová Obec Divina
28. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 3/2024
0,00 € Emília Stachová Obec Divina
20. Február 2024
Zmluva o dielo uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
10/2024
20 450,00 € Ing. Alfréd Turčan Obec Divina
16. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2024
0,00 € LK TRANS-SK, s. r. o. Obec Divina
16. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v z. n. p. a v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9/2024
0,00 € HATCHET s. r. o. Obec Divina
12. Február 2024
Zmluva o dielo č. 5/2024
5/2024
19 200,00 € ConVesting s. r. o. Obec Divina
7. Február 2024
Zmluva o bežnom účte
5/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa a. s. Obec Divina
7. Február 2024
Zmluva o bežnom účte
6/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4
3 024,00 € DOF, spol. s r. o. Obec Divina
18. Január 2024
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 3
3
1 810,86 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Obec Divina
18. Január 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 64/2023
20,00 € Emília Šaranová Obec Divina