Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023
89/2023
2 400,00 € Jednota dôchodcov Divina Obec Divina
2. Február 2023
Zmluva o zimnej údržbe súkromnej príjazdovej komunikácie obcou
214/2023
20,00 € JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková Obec Divina
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
414 320,36 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Divina
18. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
61/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
18. Január 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
56/2023
158,40 € INISOFT s. r. o. Obec Divina
16. Január 2023
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
45/2023
15 000,00 € Nelson Services, s. r. o. Obec Divina
16. Január 2023
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
46/2023
100,00 € JUVENTAS Žilina, n. o. Obec Divina
5. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
5/2023
144,00 € BROS Computing, s. r. o. Obec Divina
4. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311071CIL6
14 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divina
21. December 2022
Rámcová zmluva č. 1/2022
1/2022
0,00 € T+T, a. s. Obec Divina (Mikroregión Hričov, združenie obcí)
5. December 2022
Kúpna zmluva
1222/2022
200,00 € Jozef Hložný Obec Divina
30. November 2022
Zmluva o nájme časti podperných bodov
1236/2022
380,00 € Nelson Services, s. r. o. Obec Divina
29. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
1232/2022
61 608,00 € VHVS s. r. o. Obec Divina
24. November 2022
Zmluva o bežnom účte (hlavný)
1221/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a. s. Obec Divina
24. November 2022
Zmluva o bežnom účte (dotačný)
1220/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a. s. Obec Divina
22. November 2022
Zmluva č. 01/2022 o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2022
5 400,00 € ŠK JUVENTA o. z. Obec Divina
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zhot. 2022/EB/001/032
Dodatok č. 1 k 2022/EB/001/032
41 973,95 € STRABAG s.r.o. Obec Divina
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1214/2022
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
4. November 2022
Dohoda č. 22/25/012/3 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/25/012/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina
11. Október 2022
Dohoda č. 22/25/010/24 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v z. n. p.
22/25/010/24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina