Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 1/2024
20,00 € Renáta Matejčíková Obec Divina
27. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 2/2024
20,00 € Antónia Paprčiaková Obec Divina
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/16/2024
20,00 € Magdaléna Janešíková Obec Divina
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/17/2024
10,00 € Anton Černák Obec Divina
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/10/2024
30,00 € Valéria Kubáňová Obec Divina
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2024
67/2024-2
4 000,00 € Telovýchovná jednota, futbalový oddiel Divina Obec Divina
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2024
67/2024-3
1 000,00 € Jednota dôchodcov Divina Obec Divina
4. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409395683
2409395683
27,55 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Divina
4. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/4/2024
20,00 € Ida Benešová Obec Divina
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/8/2024
20,00 € Irena Siverová Obec Divina
3. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná, kategória PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
2295/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Divina
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/15/2024
20,00 € Vlasta Žabková Obec Divina
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ12/2024
20,00 € Mária Krížeková Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424 142 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1424 142
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/7/2024
20,00 € Margita Baniaková Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/14/2024
20,00 € Katarína Panáková Obec Divina
22. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/11/2024
20,00 € Anton Kaper Obec Divina
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/6/2024
0,00 € Katarína Panáková Obec Divina
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/9/2024
0,00 € Libuša Michalcová Obec Divina
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
13/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Divina