Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 1/2024
20,00 € Renáta Matejčíková Obec Divina
27. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 2/2024
20,00 € Antónia Paprčiaková Obec Divina
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
24/2024
24 964,10 € Darina Bullová Obec Divina
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
1 800,00 € Ing. Mária Kasmanová Obec Divina
13. Jún 2024
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
23
1 440,00 € Chlebcová Mária Obec Divina
12. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 01/05/2024
22/2024
4 300,51 € Flaga spol. s r. o. Obec Divina
6. Jún 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/39/2024
20,00 € Milan Hložný Obec Divina
3. Jún 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/29/2024
20,00 € Agnesa Miksáková Obec Divina
3. Jún 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/34/2024
20,00 € Ing. Rudolf Michalec Obec Divina
29. Máj 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
21/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Divina
27. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/35/2024
20,00 € Darina Salajová Obec Divina
23. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/32/2024
20,00 € Jozef Kerak Obec Divina
23. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/31/2024
20,00 € Mária Malíčková Obec Divina
22. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
19/2024
152,10 € Stredoslovenská distribučná a. s. Obec Divina
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 24/2024
5,00 € Marcela Vieriková Obec Divina
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 30/2024
20,00 € Anton Škorík Obec Divina
14. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/23/2024
10,00 € Jozef Žeriava Obec Divina
10. Máj 2024
Zmluva o dielo
17/2024
713 500,80 € BM-MONT, s.r.o. Obec Divina
6. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/28/2024
20,00 € Pavel Jopek Obec Divina
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/21/2024
20,00 € Pavel Ovečka Obec Divina