Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Poistenie
190/2024
44,60 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Dolný Kubín
18. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
203/2024
25,00 € Viktória Kormančíková Mesto Dolný Kubín
15. Marec 2024
Mandátna zmluva
199/2024
18 960,00 € Lukačovič architekti s. r. o. Mesto Dolný Kubín
14. Marec 2024
Zmluva o nájme
191/2024
50,00 € Mesto Dolný Kubín Jana Mikulajová
15. Marec 2024
Poskytnutie dotácie
194/2024
1 800,00 € Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Mesto Dolný Kubín
15. Marec 2024
Poskytnutie dotácie
195/2024
1 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
15. Marec 2024
Poskytnutie dotácie
196/2024
1 500,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
15. Marec 2024
Poistenie
198/2024
44,60 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Dolný Kubín
14. Marec 2024
Zmluva o nájme
192/2024
50,00 € Mesto Dolný Kubín Tatiana Meceková
13. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
189/2024
1 646,00 € Občianske združenie Aktív-Relax Mesto Dolný Kubín
12. Marec 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 na projekt
184/2024
800,00 € Mesto Dolný Kubín Občianske združenie SENIOR pri CSS Brezovec
12. Marec 2024
Poskytnutie dotácie na činnosť
185/2024
1 200,00 € Motýlik DK Mesto Dolný Kubín
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
186/2024
600,00 € Agentúra FÓRUM ŽIVOTA Mesto Dolný Kubín
12. Marec 2024
Zmluva o reklamných predmetoch
188/2024
0,00 € HYZA a.s. Mesto Dolný Kubín
11. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
170/2024
40,00 € Mgr. Marián Babiak Mesto Dolný Kubín
11. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
171/2024
40,00 € Mgr. Zdeňka Danihelová Mesto Dolný Kubín
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
175/2024
1 000,00 € Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri ZŠ s MŠ Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
176/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Marcel Puška
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
177/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Matilda Horváthová
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
178/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Kvetoslava Sládečková