Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
106/2024
25,00 € Mesto Dolný Kubín Obec Liptovské Sliače
7. Február 2024
Nájomná zmluva
108/2024
50,00 € Mesto Dolný Kubín Mária Bečková Ault
7. Február 2024
Nájomná zmluva
109/2024
50,00 € Mesto Dolný Kubín Miroslav Ondrek
31. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva na nákup spotrebného materiálu do tlačiarní
95/2024
0,00 € PROLINK, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
93/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Dolný Kubín
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
94/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Dolný Kubín
29. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
91/2024
50,00 € Mesto Dolný Kubín Lenka Hrašková
29. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
92/2024
25,00 € PaedDr. Martin Rázga Mesto Dolný Kubín
25. Január 2024
Zmluva o dielo
88/2024
Doplnená
24 000,00 € DK Ateliér s.r.o. Mesto Dolný Kubín
25. Január 2024
Zmluva o dielo
89/2024
Doplnená
9 180,00 € mai studio s. r. o. Mesto Dolný Kubín
25. Január 2024
Dodatok č.1 K zmluve č. 277/2021
830/2023
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Dolný Kubín
25. Január 2024
Dodatok č.2 k zmluve č. 277/2021
831/2023
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Dolný Kubín
25. Január 2024
Dodatok č.3 k zmluve č. 465/2020
832/2023
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Dolný Kubín
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
90/2024
144 472,00 € KOREMO - TS, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
22. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
81/2024
25,00 € Mgr. Andrea Pelachová Mesto Dolný Kubín
22. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
82/2024
25,00 € Mgr. Katarína Kokošková Mesto Dolný Kubín
22. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
83/2024
25,00 € Mgr. Jana Chrenová Mesto Dolný Kubín
22. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
84/2024
40,00 € Mgr. Zuzana Homolková Mesto Dolný Kubín
22. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
85/2024
25,00 € PaedDr. Juraj Lenart Mesto Dolný Kubín
22. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
86/2024
25,00 € Mgr. Renáta Mitruková Mesto Dolný Kubín