Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
169/2024
2 000,00 € Ballula Mesto Dolný Kubín
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
187/2024
400,00 € Občianske združenie ŽUBRIENKY Mesto Dolný Kubín
23. Apríl 2024
Protokol CRZ č. 01220/2024-OV-0250026/24.00
312/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Slovenský pozemkový fond
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
313/2024
83 316,00 € JUDr. Ing. Dušan Serek Mesto Dolný Kubín
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.01 / 2023
314/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mladiinfo Dolný Kubín, o.z.
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
315/2024
1 500,00 € Občianske združenie Aktív - Relax Mesto Dolný Kubín
23. Apríl 2024
Zmluva o reklamných predmetoch
316/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Stredná odborná škola pedagogická
22. Apríl 2024
ZP automobilu. Dodatok k poistnej zmluve č. 742/2012
308/2024
132,85 € Kooperativa poisťovňa a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
304/2024
1 000,00 € Mestský plavecký klub Dolný Kubín, o. z. Mesto Dolný Kubín
19. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní
307/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Antonina Kushnarenko
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
306/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jozef Batuna
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
302/2024
200,00 € Mesto Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Oprava výtlkov a väčšie opravy miestnych ciest v Dolnom Kubíne
305/2024
98 910,00 € JK - REZOSTAV s.r.o. Mesto Dolný Kubín
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
296/2024
0,00 € Športový klub Kubínska hoľa Mesto Dolný Kubín
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
297/2024
0,00 € "Volejbalový klub Orava Dolný Kubín" Mesto Dolný Kubín
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
298/2024
0,00 € BK Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
299/2024
0,00 € Klub lyžiarov Oravy Mesto Dolný Kubín
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
300/2024
0,00 € AKADÉMIA KARATE DOLNÝ KUBÍN, o. z. Mesto Dolný Kubín
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
301/2024
0,00 € Oravská šípka Mesto Dolný Kubín
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
295/2024
800,00 € Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu Mesto Dolný Kubín