Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Kolektívna zmluva
87/2024
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri MŠ Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
72/2024
50,00 € Mesto Dolný Kubín Emília Halašová
19. Január 2024
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovateľa
64/2024
240,00 € DSI Data, a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Január 2024
Nájomná zmluva
65/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Lucia Kovácsová
19. Január 2024
Nájomná zmluva
66/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mária Holečková
19. Január 2024
Nájomná zmluva
67/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jozef Bražina
19. Január 2024
Nájomná zmluva
68/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mário Pazdera
19. Január 2024
Nájomná zmluva
69/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mária Poluncová
19. Január 2024
Nájomná zmluva
70/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Kristína Horváthová Demeová
19. Január 2024
Nájomná zmluva
71/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Miroslav Čutka
19. Január 2024
Nájomná zmluva
79/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Milan Kitaš
19. Január 2024
Dodatok č. 11 k zmluve č. 20061130/5369 podpísanej 1.12.2006
73/2024
0,00 € DSI Data, a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Január 2024
Dodatok č. 12 k zmluve č. 20061128/5336 podpísanej 28.11.2006
74/2024
0,00 € DSI Data, a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Január 2024
Dodatok č. 10 k zmluve č. 20061130/5370 podpísanej 01.12.2006
75/2024
0,00 € DSI Data, a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Január 2024
Dodatok č. 10 k zmluve č. 20061128/5334 podpísanej 28.11.2006
76/2024
0,00 € DSI Data, a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Január 2024
Dodatok č. 12 k zmluve č. 20061130/5371 podpísanej 01.12.2006
77/2024
0,00 € DSI Data, a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Január 2024
Dodatok č. 11 k zmluve č. 20061128/5335 podpísanej 28.11.2006.
78/2024
0,00 € DSI Data, a.s. Mesto Dolný Kubín
18. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
61/2024
50,00 € Mesto Dolný Kubín Pediatricko-gynekologická, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
62/2024
200,00 € Mesto Dolný Kubín Pozemkové pasienkové spoločenstvo obce Bziny
18. Január 2024
DAROVACIA ZMLUVA
63/2024
1 600,00 € Mesto Dolný Kubín 365.nadácia