Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
123/2024
40,00 € Mgr. Jaroslav Kržka Mesto Dolný Kubín
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
124/2024
40,00 € Mgr. Viera Harmatová Mesto Dolný Kubín
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
125/2024
60,00 € Ján Chovanec Mesto Dolný Kubín
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
126/2024
40,00 € Mgr. Andrea Kereškényiová Mesto Dolný Kubín
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
127/2024
60,00 € Ján Chovanec Mesto Dolný Kubín
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
128/2024
25,00 € Mgr. Michaela Kaliská Šubová, PhD Mesto Dolný Kubín
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
129/2024
25,00 € Mgr. Radka Hadová Mesto Dolný Kubín
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
131/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Juraj Plavák a manželka Ing. Jana Plaváková
20. Február 2024
Kúpna zmluva
118/2024
186,64 € Mesto Dolný Kubín Miroslav Samek, Alena Sameková, Štefan Senko a manželka Mgr. Anežka Senková
19. Február 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA
116/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Dolný Kubín
19. Február 2024
Zmluva o majetkovom vysporiadaní č. 1/2024 a kúpna zmluva
117/2024
Doplnená
3,90 € Mesto Dolný Kubín Zelená lipa, s. r. o.
16. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
107/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13. Február 2024
Poskytnutie služby
114/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
13. Február 2024
Poistenie
115/2024
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Dolný Kubín
7. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
100/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jozef Letoštiak
7. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
101/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mário Žilinec
7. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
102/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Peter Mikloš
7. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
103/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Dominika Banyová
7. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
104/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Oľga Borončová
7. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
105/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ján Jurašík