Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb jedálne
192/2022
0,00 € Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ Mesto Dolný Kubín
30. Marec 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
200/2022
0,00 € JUDr. Peter Kubolek, Ján Briestenský, Ing. Milan Zošák, Pavol Macák , Ing. Ján Prílepok Mesto Dolný Kubín
30. Marec 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.322/2021
202/2022
0,00 € Kubina - ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS s. r. o. Mesto Dolný Kubín
30. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
201/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Dolný Kubín
31. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO A REŠTAURAČNÉHO ODPADU
210/2022
0,00 € COR Waste, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
31. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
213/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Mesto Dolný Kubín
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
196/2022
0,00 € Horolezecký klub JAMES D Mesto Dolný Kubín
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve 89/2021
218/2022
0,00 € Technické služby, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
13. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
232/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o Mesto Dolný Kubín
21. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
251/2022
0,00 € HYZA a.s. Mesto Dolný Kubín
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
256/2022
0,00 € Mesto Dolný Kubín Beáta Berbille Babečková
5. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve 598/2020
258/2022
0,00 € JUDr. Peter Kubolek, Ján Briestenský, Ing. Milan Zošák, Pavol Macák , Ing. Ján Prílepok Mesto Dolný Kubín
27. Apríl 2022
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI a ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE
261/2022
0,00 € MAVEX, spol. s r.o Mesto Dolný Kubín
27. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
262/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Dolný Kubín
27. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
263/2022
0,00 € KOBIT - SK, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
5. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
260/2022
0,00 € Mesto Dolný Kubín Aquastar, s.r.o.
28. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
266/2022
0,00 € Pozemkové pasienkové spoločenstvo obce Bziny Mesto Dolný Kubín
29. Apríl 2022
DODATOK č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-Q570- 512-001-01
269/2022
0,00 € Mesto Dolný Kubín MAS Orava, o.z.
2. Máj 2022
Dohoda o partnerskej spolupráci
271/2022
0,00 € Slovenský Červený kríž ,Územný spolok Orava Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
2. Máj 2022
Kúpna zmluva
272/2022
0,00 € COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo Mesto Dolný Kubín