Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve
411/2022
1 049 500,00 € Technické služby, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
27. Apríl 2023
Rámcová zmluva
274/2023
854 800,00 € Technické služby, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
5. August 2022
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve
412/2022
779 000,00 € Technické služby, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
16. Február 2023
Zmluva o dielo
102/2023
Doplnená
778 677,01 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Dolný Kubín
27. Apríl 2023
Rámcová zmluva
275/2023
Doplnená
878 000,00 € Technické služby, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
15. Jún 2022
Zmluva o dielo
377/2022
Doplnená
562 647,72 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Mesto Dolný Kubín
2. Jún 2022
IBV Brezovec, Dolný Kubín/realizácia diela
322/2022
Doplnená
561 844,98 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
20/2023
Doplnená
444 933,00 € Mesto Dolný Kubín Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie
11. Január 2024
Dodatok č. 7 k rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MAD osôb v meste Dolný Kubín
36/2024
431 299,00 € ARRIVA Liorbus, a.s. Mesto Dolný Kubín
21. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
587/2022
422 602,00 € Mesto Dolný Kubín RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
57/2024
400 407,00 € Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie Mesto Dolný Kubín
19. Máj 2022
Zmluva o dielo
302/2022
Doplnená
376 440,00 € VJ control, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
431/2023
200 443,62 € RILINE, s. r. o. Mesto Dolný Kubín
1. Júl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 829/2022/UZ
410/2022
Doplnená
200 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Dolný Kubín
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov
570/2022
182 862,00 € Mesto Dolný Kubín KOREMO - TS, s.r.o.
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
52/2023
Doplnená
161 291,00 € Mesto Dolný Kubín KOREMO - TS, s.r.o.
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
90/2024
144 472,00 € KOREMO - TS, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
51/2023
Doplnená
140 989,00 € Mesto Dolný Kubín Mgr. Silvia Papalová
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
78/2023
133 704,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Dolný Kubín
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16/2024
128 489,00 € JAS MEDIA PLUS, s.r.o. Mesto Dolný Kubín