Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
177/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Matilda Horváthová
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
178/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Kvetoslava Sládečková
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
179/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jozef Gašpar
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
180/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Barbora Sotoniaková
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
181/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Margita Bodoríková
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
182/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ľubomír Řáda
11. Marec 2024
Zmluva o nájme
183/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Oľga Kubalová
8. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke podperných bodov č. 45/2016
172/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Dolný Kubín
8. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
173/2024
746,76 € Mesto Dolný Kubín Dušan Haško
8. Marec 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
174/2024
200,00 € Mesto Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O OBSTARANÍ DIELA
146/2024
0,00 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. Mesto Dolný Kubín
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
149/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Dávid Gregorec
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
150/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Anna Mikušiaková
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
152/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jana Otrubová
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
153/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Dávid Brčák
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
154/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Margita Zelinová
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
155/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Eva Balážová
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
156/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mgr. Katarína Cabanová
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
157/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Matej Zubaj
7. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
158/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Irena Mihaláková