Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
256/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ladislav Bartoš
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
285/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ján Štítik
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
286/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jaroslav Sládeček
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
287/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jaroslav Zubaj
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
288/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Iveta Reguliová
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
289/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Alena Kováčová
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
290/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Igor Čerňan
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
291/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jozef Meravý
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
279/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Mesto Dolný Kubín
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
292/2024
96,00 € O2 Slovakia Mesto Dolný Kubín
15. Apríl 2024
Poskytnutie služby
293/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
282/2024
509,00 € Mesto Dolný Kubín Národné osvetové centrum
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
283/2024
9 108,00 € Agentúra FORUM ŽIVOTA o.z. Mesto Dolný Kubín
10. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
275/2024
24 217,92 € Mesto Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
280/2024
0,00 € JUDr. Ing. Dušan Serek Mesto Dolný Kubín
9. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
276/2024
40,00 € Mesto Dolný Kubín Mgr. Miroslava Šimková
9. Apríl 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo s c.č. 323/2019 – IBV Nad Brehmi
277/2024
13 380,00 € MARETTA projekt s.r.o Mesto Dolný Kubín
9. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo s c.č. 323/2019 – IBV Nad Brehmi
278/2024
3 480,00 € MARETTA projekt s.r.o Mesto Dolný Kubín
5. Apríl 2024
Chodník pre projekt Lidl Čistinky, Dolný Kubín - Mokraď
265/2024
9 800,52 € Ewastav s.r.o. Mesto Dolný Kubín
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme
266/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Nikola Grofčíková