Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
169/2024
2 000,00 € Ballula Mesto Dolný Kubín
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
187/2024
400,00 € Občianske združenie ŽUBRIENKY Mesto Dolný Kubín
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
506/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Dušan Trnkocy
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
460/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Martin Joppa
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
461/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Milan Vengrín
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
462/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mário Záslav
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
463/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ján Laura
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
464/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ján Juráš
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
465/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Agneša Drígeľová
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
466/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Pavol Mištúrik
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
467/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Barbora Sotoniaková
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
468/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jakub Křibský
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
469/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Erika Krajčíková
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
470/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Nikola Grofčíková
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
472/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Margita Bodoríková
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
473/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Anna Mateková
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
474/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Rastislav Bodorík
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
475/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mgr. Katarína Cabanová
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
476/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Matej Zubaj
23. Máj 2024
Zmluva o nájme
477/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Bohuslav Záslav