Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
274/2024
40,00 € PaedDr. Anna Freierová Mesto Dolný Kubín
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
250/2024
100,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Mesto Dolný Kubín
3. Apríl 2024
Dohoda
224/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
247/2024
1 000,00 € Úsmev prosím! Mesto Dolný Kubín
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme
200/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Milan Záthurecký
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme
201/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Margita Gašparová
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme
202/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Žaneta Dobiášová
3. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PROJEKT
249/2024
350,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Mesto Dolný Kubín
3. Apríl 2024
Úrazové poistenie pre 11 osôb
248/2024
627,79 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Dolný Kubín
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 4/2024
244/2024
4 700,00 € Miroslav Kupčo Mesto Dolný Kubín
2. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
246/2024
1 000,00 € Mesto Dolný Kubín Jednota dôchodcov na Slovensku Mestská organizácia
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
240/2024
113,15 € Mesto Dolný Kubín Mgr. Matúš Paluga, Mgr. Simona Palugová, Stanislav Teluch, Mgr. Janeta Teluchová, Milan Vankúš, Bc. Ľudmila Michálková, Miroslav Kuska, Jaroslava Púplavová
27. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
241/2024
40,00 € Mgr. Jana Michaligová Mesto Dolný Kubín
27. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
242/2024
60,00 € Mgr. Zuzana Homolková Mesto Dolný Kubín
27. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
243/2024
40,00 € Mgr. Andrea Pelachová Mesto Dolný Kubín
26. Marec 2024
Finančná dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Dolný Kubín – Záskalie
237/2024
3 000,00 € Mesto Dolný Kubín Dobrovoľná požiarna ochrana SR
26. Marec 2024
Finančná dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Dolný Kubín – Kňažia
238/2024
1 400,00 € Mesto Dolný Kubín Dobrovoľná požiarna ochrana SR
25. Marec 2024
Poskytnutie dotácie
235/2024
150,00 € Čas a priestor medzi nami Mesto Dolný Kubín
25. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
208/2024
0,00 € Športový klub METEOR Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
25. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
209/2024
0,00 € Telovýchovná jednota Orava Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín