Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Zmena - Rekonštrukcia Domu smútku m. č. Malý Bysterec
60/2024
14 520,00 € Ateliér Turčan s.r.o. Mesto Dolný Kubín
16. Január 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
829/2023
0,00 € RIGHT POWER Mesto Dolný Kubín
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
57/2024
400 407,00 € Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie Mesto Dolný Kubín
15. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
58/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín UHLOODBYT, spoločnosť s ručením obmedzeným
15. Január 2024
Mandátna zmluva
54/2024
0,00 € Technické služby, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
15. Január 2024
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2024
59/2024
4 500,00 € Mesto Dolný Kubín Regionálny úrad školskej správy v Žiline
15. Január 2024
Zmluva o nájme
37/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Alica Hlaváčiková
15. Január 2024
Zmluva o nájme
38/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Andrea Jurenová
15. Január 2024
Zmluva o nájme
39/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Marián Franko
15. Január 2024
Zmluva o nájme
40/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín MUDr. Dávid Laurinec
15. Január 2024
Zmluva o nájme
41/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mário Záslav
15. Január 2024
Zmluva o nájme
42/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Július Gašpar
15. Január 2024
Zmluva o nájme
43/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jela Davidová
15. Január 2024
Zmluva o nájme
44/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ladislav Bartoš
15. Január 2024
Zmluva o nájme
45/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Matej Mačuha
15. Január 2024
Zmluva o nájme
46/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ján Domin
15. Január 2024
Zmluva o nájme
47/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Renáta Regulyová
15. Január 2024
Zmluva o nájme
48/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Štefan Bučko
15. Január 2024
Zmluva o nájme
49/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Drahomíra Kováčová
15. Január 2024
Zmluva o nájme
52/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Marián Hegyi