Centrálny register zmlúv

Mesto Dolný Kubín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
169/2024
2 000,00 € Ballula Mesto Dolný Kubín
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
187/2024
400,00 € Občianske združenie ŽUBRIENKY Mesto Dolný Kubín
17. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
366/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Mário Žilinec
17. Máj 2024
Dodatok k zmluve č.408/2006 - Dopoistenie prepravovaných osôb / vozidla Škoda SuperB - ROaVV
441/2024
66,39 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Dolný Kubín
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
439/2024
400,00 € ZŠ M.Kukučína Mesto Dolný Kubín
16. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
394/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Stredoslovenská distribučná, a. s.
16. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 6/2024
395/2024
1 620,00 € Eugen Bakaľa Mesto Dolný Kubín
16. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
433/2024
136 810,28 € DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
369/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Iveta Reguliová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
370/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Marián Kováč
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
371/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Drahomíra Kováčová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
372/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jakub Kováč
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
373/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ladislav Bartoš
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
374/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Irena Draškovičová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
375/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Michal Gašpar
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
376/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Renáta Kováčová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
377/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Margita Gašparová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
378/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Monika Dobiášová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
379/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Katarína Dobiášová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
380/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Lucia Kovácsová