Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2104
35,00 € Mesto Vrbové Pekník Ivan
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2108
35,00 € Mesto Vrbové Šimurková Marcela
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2109
70,00 € Mesto Vrbové Vrábliková Mária
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2103
70,00 € Mesto Vrbové Hadárová Daniela
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2100
70,00 € Mesto Vrbové Trgalová Jana
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2101
105,00 € Mesto Vrbové Madunická Marta
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2102
45,00 € Mesto Vrbové Vislocký Slavomír
8. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
IZ 030/24/042/24
0,00 € Mesto Vrbové Metalux, s.r.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1/2024/295/4-13
1/2024/295/4-13
70,04 € Mesto Vrbové Eva Miške
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2097
105,00 € Mesto Vrbové Košinárová Svetlana
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2098
70,00 € Mesto Vrbové Nováková Edita, Ing.
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2099
105,00 € Mesto Vrbové Stopjaková Mária
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
IZ 028/24/040/24
100,00 € Klimeková Viera Mesto Vrbové
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
IZ 029/24/041/24
679 507,00 € Mesto Vrbové Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Vrbové"
IZ 025/24/037/24
10 680,00 € Ateliér 3ab,s.r.o. Mesto Vrbové
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva
IZ 027/24/039/24
1 723,70 € Skaličan Piatková Marcela Mesto Vrbové
28. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2/2024/3/2-3
2/2024/3/2-3
28,51 € Mesto Vrbové Karnet Erik
28. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/2024/3/2-5
3/2024/3/2-5
32,40 € Mesto Vrbové Vašková Marianna
28. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1/2024/3/2-1
1/2024/3/2-1
114,69 € Mesto Vrbové GIT, s.r.o.
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zmenu Územného plánu
IZ 024/24/036/24
13 616,40 € ISMONT, s.r.o. Mesto Vrbové