Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Kúpna zmluva
IZ 040/24/083/24
2 800,00 € Karlík Juraj Mesto Vrbové
4. Jún 2024
Dohoda o pristúpení k dlhu
IZ 011/24/082/24
0,00 € Mesto Vrbové KLÁSKY, s. r. o.
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
IZ 041/24/085/24
39 693,54 € INDUSTRIA SLOVACCA, s.r.o. Mesto Vrbové
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/077/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Parlament mladých mesta Vrbové
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/078/24
350,00 € Mesto Vrbové Poľnohospodárske družstvo Vrbové
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/079/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbové
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/080/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Gorazdík-Združenie detí a mládeže, o.z.
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/081/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Šípkarský klub Vrbové
30. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122427211
663,77 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Vrbové
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
IZ 039/24/076/24
25,00 € Valová Viera Mesto Vrbové
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 01/2024 na prenájom stánku/stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 037/24/072/24
200,00 € Mesto Vrbové Beňo Ján
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 03/2024 na prenájom stánku/stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 037/24/074/24
50,00 € Mesto Vrbové Trvalec Ondrej
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 02/2024 na prenájom stánku/stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 037/24/073/24
150,00 € Mesto Vrbové Szabó Alexander, Ing.
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
IZ 022/24/070/24
80,00 € Mesto Vrbové Richard Tupý - OBUTY
28. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2/2024/322/25-15
2/2024/322/25-15
83,98 € Mesto Vrbové Horvátová Veronika
27. Máj 2024
Dodatok č. 1033/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 1033/CC/23
1033/CC/23-D1
250,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Vrbové
27. Máj 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestnosti v Dome kultúry Vrbové
IZ 007/24/067/24
90,00 € Mesto Vrbové Luky & apparel s.r.o.
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 081/22/066/24
24,50 € Mesto Vrbové Strecký Mário
16. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
IZ 164/16/065/24
48,75 € Mesto Vrbové Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Vrbové
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/2024/1726-18
3/2024/1726-18
65,49 € Mesto Vrbové Černáková Kristína