Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
IZ 018/23/003/24
632 489,00 € Mesto Vrbové Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/2090
70,00 € Mesto Vrbové Juríčková Ľudmila
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/2091
15,00 € Mesto Vrbové Košťál Viliam
9. Január 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 050/23/001/24
0,00 € Mesto Vrbové Snack & Coffee, s. r. o.
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/2088
70,00 € Mesto Vrbové Brandejsová Zuzana
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/2089
70,00 € Mesto Vrbové Korenačková Mária
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a sociálnych službách
-CRZ-
0,00 € Mesto Vrbové Talajka Jaroslav
29. December 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 049/23/188/23
0,00 € Mesto Vrbové Spál Miroslav
29. December 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 051/23/189/23
0,00 € Mesto Vrbové Kaman Andrej
29. December 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 052/23/190/23
0,00 € Mesto Vrbové Espana Rangel Andres Felipe
27. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
IZ 131/23/185/23
353,00 € Mesto Vrbové Trnavský samosprávny kraj
27. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone
IZ 130/23/183/23
200,00 € Šedivý Martin Mesto Vrbové
27. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
IZ 132/23/186/23
38 509,32 € TRIKOTAN s.r.o. Mesto Vrbové
27. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. ZPS-2/2023
IZ 021/23/187/23
0,00 € ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Mesto Vrbové
22. December 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_246 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_246
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Vrbové
22. December 2023
Dohoda o spolupráci
4042312
0,00 € Mesto Vrbové Mesto Piešťany
22. December 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/5/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/5/CVČ
160,00 € Mesto Vrbové Obec Rakovice
21. December 2023
Darovacia zmluva
IZ 127/23/179/23
0,00 € CS,s.r.o. Mesto Vrbové
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní IT služieb na technickej platforme Klienta č. H202309001
H202309001
4 950,00 € Soltec s.r. o. Mesto Vrbové
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/2084
70,00 € Mesto Vrbové Belicová Božena