Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
IZ 065/24/140/24
27 823,50 € INDUSTRIA SLOVACCA, s.r.o. Mesto Vrbové
15. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 077/19/134/24
136,55 € Mesto Vrbové Hejsková Kristína
15. Júl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 063/00/135/24
117,80 € Mesto Vrbové Eva Janáková
15. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 080/23/136/24
106,25 € Mesto Vrbové Mikunda Daniel
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/137/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Únia žien Slovenska, o.z. - Základná organizácia Vrbové
15. Júl 2024
Darovacia zmluva
IZ 064/24/138/24
600,00 € Nadácia Veolia Slovensko Mesto Vrbové
15. Júl 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestnosti v Dome kultúry v Vrbovom
IZ 007/24/139/24
90,00 € Mesto Vrbové Luky & apparel s.r.o.
12. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 062/10/133/24
140,50 € Mesto Vrbové Ladislav Čechvala
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 057/13/127/24
500,20 € Mesto Vrbové Dušan Ladányi
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 058/09/128/24
226,80 € Mesto Vrbové Jozef Királ - Autoškola
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 059/10/129/24
42,00 € Mesto Vrbové FORMULA plus, s.r.o.
11. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 060/12/130/24
151,60 € Mesto Vrbové Luster, s.r.o.
11. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
IZ 055/21/131/24
130,70 € Mesto Vrbové Adriana Sýkorová Fidlerová
11. Júl 2024
Servisná zmluva
IZ 061/24/132/24
1 584,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Mesto Vrbové
9. Júl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 052/08/121/24
897,70 € Mesto Vrbové Iveta Matejíková
9. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 037/21/122/24
95,50 € Mesto Vrbové SaleA s.r.o.
9. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 053/09/123/24
493,45 € Mesto Vrbové Jozefína Netschová - N+N
9. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 054/09/124/24
403,15 € Mesto Vrbové Ing. Štefan Kojnok - ELSPO
9. Júl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 055/03/125/24
778,60 € Mesto Vrbové Pavol Korpáš KGM
9. Júl 2024
Leasingová zmluva
LZF/24/54269
22 527,67 € ČSOB Leasing, a.s., Mesto Vrbové