Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2095
35,00 € Mesto Vrbové Hanusová Emília
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2096
35,00 € Mesto Vrbové Tvarošková Mária
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2092
70,00 € Mesto Vrbové Fuksiová Ľubica
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2093
35,00 € Mesto Vrbové Fuksiová Ľubica
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2094
70,00 € Mesto Vrbové Hanusová Emília
9. Február 2024
Zmluva o prenájme zariadenia
IZ 006/24/014/24
1,00 € OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s. r. o., r.s.p. Mesto Vrbové
6. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení časti úhrady za sociálnu službu zo dňa 01.08.2021
IZ 065/21/012/24
0,00 € Domov Klas n.o. Mesto Vrbové
6. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
IZ 001/24/013/24
1 980,00 € Mesto Vrbové Otepka Adrián
30. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/00600/004
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prepráva k hudobným dielam Mesto Vrbové
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí jednorazového nenávratného finančného príspevku
IZ 005/24/010/24
3 379,20 € Mesto Vrbové Dotyk života, o.z.
29. Január 2024
Zmluva č. 10190/2081/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
10190/2081/2023
10,50 € Mesto Vrbové Pekníková Jolana
29. Január 2024
Zmluva č. 315/72/2024 o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu
315/72/2024
79,00 € Mesto Vrbové Péčiová Ivana
29. Január 2024
Dodatok č. 8/310/72/2024 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma zo dňa 31.07.2020
8/310/72/2024
168,00 € Mesto Vrbové Potroková Irma
17. Január 2024
Zmluva o nájme
IZ 004/24/009/24
1,00 € Mesto Vrbové Mestský futbalový klub Vrbové
17. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o aktualizácii web stránky a Facebook stránky
IZ 026/23/008/24
200,00 € Ing. Martin Valášek Mesto Vrbové
17. Január 2024
Dohoda o spolupráci č. 1/2023
1/2023
24,00 € Mesto Myjava Mesto Vrbové
16. Január 2024
Zmluva o výpožičke
IZ 002/24/004/24
0,00 € Mesto Vrbové Združenie športových klubov mesta Vrlbové
16. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 003/24/005/24
250,00 € Kollár Ladislav Mesto Vrbové
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní IT služieb na technickej platforme Klienta
H202401001
550,00 € Soltec s.r. o. Mesto Vrbové
10. Január 2024
Kúpna zmluva
IZ 001/24/002/24
1 650,00 € Mesto Vrbové Otepka Adrián