Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/2085
70,00 € Mesto Vrbové Sabová Mária
20. December 2023
Nájom hrobového miesta
2023/2086
140,00 € Mesto Vrbové Sabová Mária
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/2087
35,00 € Mesto Vrbové Foksová Silvia
13. December 2023
Zmluva č. 3/2023 o odvoze a likvidácii zmesového komunálneho odpadu
3/2023
0,00 € OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s. r. o., r.s.p. Mesto Vrbové
8. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 22/2023/1726-19
22/2023/1726-19
60,48 € Mesto Vrbové Žáková Anna
8. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 7/2023/322/25-16
7/2023/322/25-16
82,99 € Mesto Vrbové Vatrtová Lenka
7. December 2023
Dodatok č. 3/8804/153/2023 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma zo dňa 24.10.2022
3/8804/153/2023
236,25 € Mesto Vrbové Majerník Peter
7. December 2023
Zmluva č. 9811/2073/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
9811/2073/2023
10,50 € Mesto Vrbové Vyskočil Anton
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 6/2023/322/25-12
6/2023/322/25-12
94,94 € Mesto Vrbové Samek Marian
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 10/2023/3/2-17
10/2023/3/2-17
59,25 € Mesto Vrbové Košinár Anton
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/2023/12/20-30
3/2023/12/20-3
81,09 € Mesto Vrbové Reháčková Alžbeta
6. December 2023
Zmluva č. 9078/1203/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
9078/1203/2023
10,50 € Mesto Vrbové Trabalíková Rozália
6. December 2023
Zmluva č. 9070/1858/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
9070/1858/2023
10,50 € Mesto Vrbové Anguš Michal
6. December 2023
Zmluva č. 9068/1750/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
9068/1750/2023
10,50 € Mesto Vrbové Angušová Terézia
6. December 2023
Zmluva č. 9077/1806/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
9077/1806/2023
10,50 € Mesto Vrbové Talajka Rudolf
6. December 2023
Zmluva č. 9075/1675/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
9075/1675/2023
10,50 € Mesto Vrbové Talajková Kvetoslava
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 125/23/177/23
30 000,00 € Mesto Vrbové Domov Klas n.o.
5. December 2023
Kúpna zmluva
IZ 124/23/176/23
7 500,00 € MOVAK spol. s r.o. Mesto Vrbové
4. December 2023
Nájomná zmluva
IZ 022/23/174/23
100,00 € Mesto Vrbové NelaShop s.r.o.
4. December 2023
Zámenná zmluva
IZ 123/23/175/23
55,00 € Mesto Vrbové Dér Branko