Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve
IZ 011/24/020/24
1 069 641,00 € Mesto Vrbové ISMONT, s.r.o.
27. Máj 2022
Zmluva o úvere č. 467/CC/22
IZ 046/22/060/22
850 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Vrbové
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
IZ 029/24/041/24
679 507,00 € Mesto Vrbové Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
IZ 018/23/025/23
633 174,01 € Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Mesto Vrbové
10. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
IZ 018/23/003/24
632 489,00 € Mesto Vrbové Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
IZ 018/23/152/23
631 643,00 € Mesto Vrbové Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
IZ 042/23/062/23
480 060,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Vrbové
7. November 2023
Zmluva o úvere č. 1033/CC/23
1033/CC/23
250 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Vrbové
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 010/22/055/22
230 297,72 € SP PLUS s.r.o. Mesto Vrbové
20. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 02/2023
IZ 087/23/113/23
153 730,44 € Ing. Marián Sahul STAVEKO Mesto Vrbové
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo
IZ 027/23/036/23
129 416,86 € CS,s.r.o. Mesto Vrbové
19. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M448-222-13 zo dňa 21.11.2019
IZ 065/23/090/23
102 236,20 € Mesto Vrbové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZPS-2/2023
IZ 021/23/028/23
91 987,10 € ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Mesto Vrbové
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
IZ 070/22/092/22
86 656,80 € Peter Doskočil - PETROCOMP Mesto Vrbové
3. Máj 2024
Dohoda číslo: 2024/TT/014 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby"
2024/TT/014
81 647,28 € Mesto Vrbové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
13. Jún 2023
Zmluva o dielo
IZ 085/23/111/23
81 420,00 € Mesto Vrbové Ing. Marián Sahul STAVEKO
1. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IZ 089/23/115/23
75 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vrbové
17. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
IZ 014/23/020/23
57 600,00 € Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany Mesto Vrbové
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 006/23/011/23
55 000,00 € Mestský futbalový klub Mesto Vrbové
17. August 2023
Zmluva o dielo
04/2023
53 052,00 € Ing. Marián Sahul STAVEKO Mesto Vrbové