Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Mandátna zmluva
IZ 018/24/029/24
1 550,00 € ANSVO ANS, s. r. o. Mesto Vrbové
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/030/24
10 000,00 € Mesto Vrbové Združenie športových klubov mesta Vrlbové
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/031/24
40 000,00 € Mesto Vrbové Mestský futbalový klub Vrbové
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
IZ 020/24/032/24
90,00 € Mesto Vrbové SMER - sociálna demokracia
20. Marec 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestnosti v Dome kultúry Vrbové
IZ 021/24/033/24
110,00 € Mesto Vrbové Hulínová Jana
20. Marec 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestnosti v Dome kultúry Vrbové
IZ 022/24/034/24
80,00 € Mesto Vrbové Richard Tupý - OBUTY
20. Marec 2024
Zmluva č. 524 014 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
524 014
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Vrbové
18. Marec 2024
Zámenná zmluva (Dodatok č. 1)
IZ 123/23/026/24
55,00 € Mesto Vrbové Dér Branko
18. Marec 2024
Zmluva o obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Vrbové podľa §2a Stavebného zákona
IZ 017/24/027/24
2 936,40 € Bogyová Marianna, Ing., Arch. Mesto Vrbové
18. Marec 2024
Dodatok ku Kúpnej zmluve a k Zmluve o predkupnom práve
IZ 011/24/028/24
0,00 € Mesto Vrbové ISMONT, s.r.o.
11. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 01143/2022-PKZ-K40181/22.00
IZ 016/24/025/24
22 467,60 € Slovenský pozemkový fond Mesto Vrbové
7. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
00313190/TZO/2024
0,00 € ASEKOL SK, s. r. o. Mesto Vrbové
7. Marec 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestnosti v budove súp. č. 292 (Dom kultúry Vrbové)
IZ 014/24/023/24
40,00 € Mesto Vrbové Vígh Alexander
6. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
IZ 012/24/021/21
0,00 € Mesto Vrbové Západoslovenská distribučná, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2024899_Z
Z2024899_Z
19 420,06 € Up Déjeuner, s.r.o. Mesto Vrbové
4. Marec 2024
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve
IZ 011/24/020/24
1 069 641,00 € Mesto Vrbové ISMONT, s.r.o.
1. Marec 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02952/2023-PKZP-K40280/23.00
IZ 009/24/017/24
223,63 € Mesto Vrbové Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
IZ 008/24/016/24
10 000,00 € EVENT & FEST Družstvo Mesto Vrbové
21. Február 2024
Nájomná zmluva
IZ 007/24/015/24
90,00 € Mesto Vrbové Luky & apparel s.r.o.
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2095
35,00 € Mesto Vrbové Hanusová Emília