Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve
IZ 073/20/107/24
869,55 € Mesto Vrbové RAGAS TEAM, s.r.o.
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 107/20/108/24
184,00 € Mesto Vrbové Kriško Juraj
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
IZ 047/24/110/24
1 700,00 € Mesto Vrbové Durcová Jana
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestnosti v budove súp. číslo 495 (Kúria Beňovského)
NZ-KB-01/2024
30,00 € Mesto Vrbové Belanský Miroslav, Ing.
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
NZ 01/02/101/24
307,50 € Mesto Vrbové UNI ELEKTRO, Peter Káčerek
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/100/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 5/2024/675/6B-6
5/2024/675/6B-6
173,07 € Mesto Vrbové Drobný Tomáš
14. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o platení časti úhrady za sociálnu službu zo dňa 01.08.2021
IZ 065/21/099/24
0,00 € Domov Klas n.o. Mesto Vrbové
14. Jún 2024
Zmluva o uhradení vzniknutých záväzkov v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby
IZ 045/24/098/24
0,00 € Domov Klas n.o. Mesto Vrbové
14. Jún 2024
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
IZ 045/24/097/24
0,00 € Domov Klas n.o. Mesto Vrbové
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 13/2024/675/6C-13
13/2024/675/6C-13
186,00 € Mesto Vrbové Žáková Anna
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
IZ 081/23/092/24
30,00 € Mesto Vrbové Packeta Slovakia, spol. s.r.o.
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
NZ 12/12/094/24
420,00 € Mesto Vrbové Miloš Cingel IVETA
10. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/2024/295/4-15
3/2024/295/4-15
51,45 € Mesto Vrbové Psotová Anna
10. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/2024/675/6A-4
3/2024/675/6A-4
149,77 € Mesto Vrbové Mego Kristián
10. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 9/2024/675/6C-12
9/2024/675/6C-12
149,03 € Mesto Vrbové Današ Juraj
10. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 12/2024/675/6A-1
12/2024/675/6A-1
175,03 € Mesto Vrbové Gonová Mária
10. Jún 2024
Kúpna zmluva
IZ 043/24/090/24
5 000,00 € Mesto Vrbové Remiáš Branko
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/088/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Dotyk života, o.z.
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 019/24/089/24
1 000,00 € Mesto Vrbové Kongregácia sestier premonštrátok