Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 044/23/119/24
201,80 € Mesto Vrbové JL management services s.r.o.
8. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 002/14/120/24
298,60 € Mesto Vrbové Peter Puvák - Fancyzebra - Presents
4. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
IZ 051/24/117/24
102,00 € Mesto Vrbové Dotyk života, o.z.
3. Júl 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestností v budove s. č. 292 (DK Vrbové)
IZ 014/24/111/24
60,00 € Mesto Vrbové Maja Production, s.r.o.,televízna a produkčná spoločnosť,Repete návraty
3. Júl 2024
Zmluva o umeleckom výkone
IZ 048/24/112/24
150,00 € Mozolák Dušan Mesto Vrbové
3. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 05/2024 na prenájom stánku/stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 037/24/113/24
120,00 € Mesto Vrbové Beňo Ján
3. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 06/2024 na prenájom stánku/stánkov na mestskom trhovisku vo Vrbovom
IZ 037/24/114/24
50,00 € Mesto Vrbové Keresztes Štefan
3. Júl 2024
Zmluva o dielo
IZ 049/24/115/24
18 952,80 € CAMPOS SK s.r.o Mesto Vrbové
3. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
9410706847
127,97 € ZSE Energia, a.s. Mesto Vrbové
3. Júl 2024
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
IZ 072/22/109/24
0,00 € Mesto Vrbové Škodáčková Monika - MIMKA
2. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 4/2024/3/2-14
4/2024/3/2-14
24,76 € Mesto Vrbové Tomášik Miroslav
2. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 6/2024/675/6B-7
6/2024/675/6B-7
149,03 € Mesto Vrbové Kolembusová Jarmila
2. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 10/2024/675/6C-15
10/2024/675/6C-15
186,00 € Mesto Vrbové Kubala Tomáš
2. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 5/2024/1726-19
5/2024/1726-19
60,48 € Mesto Vrbové Slováková Iveta
2. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 5/2024/3/2-7
5/2024/3/2-7
26,62 € Mesto Vrbové Miklík Peter
24. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
IZ 161/19/103/24
1 800,00 € Mesto Vrbové Československá obchodná banka, a.s.
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 068/19/104/24
52,50 € Mesto Vrbové Ľuboš Kostur
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 038/17/105/24
425,75 € Mesto Vrbové Ľuboš Kostur
24. Jún 2024
Zmluva č. 3/2024 o odvoze a likvidácii zmesového komunálneho odpadu
IZ 046/24/106/24
0,00 € OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s. r. o., r.s.p. Mesto Vrbové
24. Jún 2024
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve
IZ 073/20/107/24
869,55 € Mesto Vrbové RAGAS TEAM, s.r.o.