Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
IZ 022/24/070/24
80,00 € Mesto Vrbové Richard Tupý - OBUTY
28. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2/2024/322/25-15
2/2024/322/25-15
83,98 € Mesto Vrbové Horvátová Veronika
27. Máj 2024
Dodatok č. 1033/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 1033/CC/23
1033/CC/23-D1
250,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Vrbové
27. Máj 2024
Nájomná zmluva na prenájom miestnosti v Dome kultúry Vrbové
IZ 007/24/067/24
90,00 € Mesto Vrbové Luky & apparel s.r.o.
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
IZ 081/22/066/24
24,50 € Mesto Vrbové Strecký Mário
16. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
IZ 164/16/065/24
48,75 € Mesto Vrbové Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Vrbové
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/2024/1726-18
3/2024/1726-18
65,49 € Mesto Vrbové Černáková Kristína
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2/2024/1726-1
2/2024/1726-1
60,48 € Mesto Vrbové Širuček Roman, Mgr.
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0060 o poskytnutí účelovej dotácie
2024/OBC/R/K/PN/0060
1 000,00 € Mesto Vrbové Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
IZ 019/17/063/24
94,00 € Mesto Vrbové Habanová Soňa
13. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1/2024/322/25-10
1/2024/322/25-10
136,42 € Mesto Vrbové Karlíková Bibiana
13. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1/2024/1726-35
1/2024/1726-35
85,77 € Mesto Vrbové Ročkár Miroslav
10. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve
IZ 075/17/062/24
97,50 € Mesto Vrbové Pavlíčková Lenka
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2117
70,00 € Mesto Vrbové Karlíková Anna
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2116
70,00 € Mesto Vrbové Petrakovičová Jana
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2115
35,00 € Mesto Vrbové Petrakovičová Jana
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2114
70,00 € Mesto Vrbové Puváková Lucia
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2113
105,00 € Mesto Vrbové Pavlovičová Daša
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2112
70,00 € Mesto Vrbové Hmiro Klaudia
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/2111
70,00 € Mesto Vrbové Nižnanský Vojtech