Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku
29/2024
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Prievaly
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu
28/2024
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Obec Prievaly
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Zuzana Výbohová
26/2024
50,00 € Obec Prievaly Výbohová Zuzana
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Beňáková
25/2024
25,00 € Obec Prievaly Beňáková Anna
15. Apríl 2024
Dohoda č. 24/07/060/45 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
24/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Prievaly
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
27/2024
1 100,00 € Nadácia EPH Obec Prievaly
10. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu
23/2024
30,00 € Obec Prievaly Packeta Slovakia s. r. o.
26. Marec 2024
Darovacia zmluva – Jozef Oravec
22/2024
350,00 € Obec Prievaly Oravec Jozef
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
21/2024
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Prievaly
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Rožárová
20/2024
25,00 € Obec Prievaly Rožárová Mária
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. Alena Tarkošová
19/2024
12,50 € Obec Prievaly Ing. Tarkošová Alena
12. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
18/2024
0,00 € Obec Prievaly Patrik Blažo - AUTOCENTRUM
6. Marec 2024
Darovacia zmluva – Otília Drahošová
17/2024
350,00 € Obec Prievaly Drahošová Otília
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Peter Záviš
16/2024
270,00 € Obec Prievaly Záviš Peter
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Eva Krkošková
15/2024
130,00 € Obec Prievaly Krkošková Eva
7. Február 2024
Zmluva o úhrade za používanie vlastného elektrospotrebiča v Domove dôchodcov a DSS pre dospelých Holíč
14/2024
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Obec Prievaly
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Domove dôchodcov a DSS pre dospelých Holíč
13/2024
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Obec Prievaly
30. Január 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
12/2024
114,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Prievaly
24. Január 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára2
11/2024
120,00 € Ing. Róbert Gombárik Obec Prievaly
24. Január 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára
10/2024
80,00 € Ing. Róbert Gombárik Obec Prievaly