Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Kúpna zmluva
42/2022
105,00 € Obec Prievaly Pavol Taraba
7. November 2022
Zmluva o dielo
39/2022
50,00 € Jozef Šteruský Obec Prievaly
7. November 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
40/2022
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
7. November 2022
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk
41/2022
54,22 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
27. Október 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
38/2022
15,00 € Obec Prievaly Packeta Slovakia s.r.o.
20. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti
37/2022
472,50 € Obec Prievaly Jozef a Anna Holičoví
17. Október 2022
Zmluva o dielo
32/2022
30,00 € Ladislav Valent Obec Prievaly
17. Október 2022
Zmluva o dielo
33/2022
730,00 € Lýdia Kiripolská Obec Prievaly
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
31/2022
14 011,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Prievaly
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
30/2022
90,00 € IPBOZ s.r.o. Koválov Obec Prievaly
7. September 2022
Zámenná zmluva
28/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holasová Obec Prievaly
7. September 2022
Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 22.07.2022
29/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holasová Obec Prievaly
31. August 2022
Nájomná zmluva na prenájom mantinelového systému
27/2022
1,20 € KPUH s.r.o. Obec Prievaly
30. August 2022
Zmluva o dielo
26/2022
60,00 € Edusteps Obec Prievaly
9. August 2022
Zmluva č.9/2022 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
25/2022
1 459,50 € Občianske združenie Podhoran Obec Prievaly
29. Júl 2022
Mandátna zmluva č.08/2022
24/2022
2 350,00 € TRIPLAN s.r.o. Obec Prievaly
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 08.02.2022
23/2022
0,00 € ÚPn s.r.o. Obec Prievaly
28. Jún 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s KO, DSO a objemným odpadom
22/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Prievaly
2. Jún 2022
Zmluva o sprostredkovaní
20/2022
0,00 € Ing. Pavol Tallo - MARWELL Obec Prievaly
2. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
21/2022
0,00 € Ing. Pavol Tallo - MARWELL Obec Prievaly