Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
116/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Obec Prievaly
13. December 2023
Darovacia zmluva
115/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Prievaly
7. December 2023
Zmluva o dielo – Peter Zongor
114/2023
200,00 € Zongor Peter Obec Prievaly
30. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
113/2023
0,00 € INISOFT s. r. o. Obec Prievaly
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Viera Kováčová
112/2023
50,00 € Obec Prievaly Kováčová Viera
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Viera Kováčová
111/2023
10,00 € Obec Prievaly Kováčová Viera
27. November 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
110/2023
3 320,00 € Obec Prievaly Bc, Benčíková Alena, Múčka Tibor
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
109/2023
73 558,04 € Environmentálny fond Obec Prievaly
14. November 2023
Poistná zmluva – Obytný dom č. 139 Prievaly
107/2023
646,87 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
10. November 2023
Poistná zmluva - OÚ, PZ, KD, Zš s MŠ, DS
103/2023
2 830,52 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
7. November 2023
Poistka – Bytové domy č. 413, 414 Prievaly
101/2023
473,98 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
7. November 2023
Darovacia zmluva - Júlia Hrubšová
102/2023
350,00 € Obec Prievaly Hrubšová Júlia
3. November 2023
Poistná zmluva - ZŠ s MŠ Prievaly
99/2023
151,20 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
2. November 2023
Darovacia zmluva - Miroslav Medvecký
98/2023
350,00 € Obec Prievaly Medvecký Miroslav
30. Október 2023
Zmluva o dielo
97/2023
70 699,22 € EdisonGroup s. r. o. Obec Prievaly
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci
96/2023
178,00 € MAS Záhorie o.z. Obec Prievaly
24. Október 2023
Kúpna zmluva
95/2023
1 125,00 € Obec Prievaly Dominik a Lucia Miháloví, Bc. Daniela Pavlíková, PaedDr. Gabriela Strýčková, Michal Vanek
24. Október 2023
Dohoda č.23/07/010/25 o pomoci v hmotnej núdzi
94/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Prievaly
20. Október 2023
Poistka Auto & Voľnosť PZP
93/2023
296,64 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
20. Október 2023
Zmluva o dielo
92/2023
50,00 € Kiripolská Lýdia Obec Prievaly