Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Darovacia zmluva
19/2022
0,00 € TZMO Slovakia s.r.o. Obec Prievaly
2. Jún 2022
Zmluva o sprostredkovaní
20/2022
0,00 € Ing. Pavol Tallo - MARWELL Obec Prievaly
2. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
21/2022
0,00 € Ing. Pavol Tallo - MARWELL Obec Prievaly
28. Jún 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s KO, DSO a objemným odpadom
22/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Prievaly
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 08.02.2022
23/2022
0,00 € ÚPn s.r.o. Obec Prievaly
7. September 2022
Zámenná zmluva
28/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holasová Obec Prievaly
7. September 2022
Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 22.07.2022
29/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holasová Obec Prievaly
21. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
43/2022
0,00 € Patrik Záviš Obec Prievaly
5. December 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objedmným odpadom
47/2022
0,00 € FCC Slovensko s.r.o. Obec Prievaly
5. December 2022
Príloha k dodatku k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
47a/2022
0,00 € FCC Slovensko s.r.o. Obec Prievaly
19. December 2022
Dohoda o odstúpení zmluvy o dielo na zhotovenie stavby Projekt pozemkových úprav Prievaly
50/2022
0,00 € Metrostav a.s. Praha Obec Prievaly
20. December 2022
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie
51/2022
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Prievaly
13. Január 2023
Kúpna zmluva
1/2023
0,00 € PH Gastro s.r.o. Obec Prievaly
26. Január 2023
Zmluva č. ZSE0101202302 o odpadoch
3/2023
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Prievaly
26. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu
4/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Prievaly
26. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie
5/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Prievaly
1. Február 2023
Zmluva o spolupráci
7/2023
0,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Obec Prievaly
1. Február 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
8/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Prievaly - Ing. Jana Petrášová, starostka
1. Február 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
9/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Prievaly - Mgr. Svetlana Vachová, riaditeľka ZŠ s MŠ
22. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
11/2023
0,00 € Obec Prievaly Ľubica Hílková