Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO na rok 2023
6/2023
296 400,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Prievaly
20. Apríl 2023
Zmluva o dielo
30/2023
Doplnená
86 178,00 € Anoverd s.r.o. Obec Prievaly
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
109/2023
73 558,04 € Environmentálny fond Obec Prievaly
30. Október 2023
Zmluva o dielo
97/2023
70 699,22 € EdisonGroup s. r. o. Obec Prievaly
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
24/2023
Doplnená
41 308,80 € VARITES s.r.o. Obec Prievaly
28. Február 2023
Dohoda č.23/07/054/28 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
14/2023
21 375,99 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Prievaly
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
31/2022
14 011,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Prievaly
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
33/2023
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Prievaly
4. Apríl 2023
Dohoda č.23/07/060/32 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
26/2023
4 279,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Prievaly
4. Apríl 2023
Dohoda č.23/07/060/31 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
25/2023
3 851,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Prievaly
27. November 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
110/2023
3 320,00 € Obec Prievaly Bc, Benčíková Alena, Múčka Tibor
23. Máj 2023
Kúpna zmluva
41/2023
2 505,00 € Obec Prievaly Mrkvová Iveta, Šteruský Jozef, Šteruský Július, Čavojská Lýdia, Kalenská Anna, Tarkoš Stanislav, Balážová Mária
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
83/2023
2 500,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Prievaly
29. Júl 2022
Mandátna zmluva č.08/2022
24/2022
2 350,00 € TRIPLAN s.r.o. Obec Prievaly
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
17/2023
1 500,00 € Jaroslava Černeková - účtovníctvo Obec Prievaly
9. August 2022
Zmluva č.9/2022 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
25/2022
1 459,50 € Občianske združenie Podhoran Obec Prievaly
24. Október 2023
Kúpna zmluva
95/2023
1 125,00 € Obec Prievaly Dominik a Lucia Miháloví, Bc. Daniela Pavlíková, PaedDr. Gabriela Strýčková, Michal Vanek
24. Marec 2023
Zmluva o manažmente projektu
20/2023
1 000,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Prievaly
28. August 2023
Poistná zmluva - ihriská Prievaly
80/2023
880,89 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
52/2023
875,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Prievaly