Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
149/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prievaly
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Daniela Ožvoldíková
148/2024
90,00 € Obec Prievaly Ožvoldíková Daniela
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavol Šeliga
147/2024
50,00 € Obec Prievaly Šeliga Pavol
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jana Kazimírová
146/2024
65,00 € Obec Prievaly Kazimírová Jana
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Velická
145/2024
50,00 € Obec Prievaly Velická Anna
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Milada Slezáková
144/2024
75,00 € Obec Prievaly Slezáková Milada
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Florián Petráš
143/2024
150,00 € Obec Prievaly Petráš Florián
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Dušan Žovák
142/2024
95,00 € Obec Prievaly Žovák Dušan
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Tibor Múčka
141/2024
50,00 € Obec Prievaly Múčka Tibor
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jana Peterková
140/2024
50,00 € Obec Prievaly Peterková Jana
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Pavlíková
139/2024
115,00 € Obec Prievaly Pavlíková Anna
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavel Pernecký
138/2024
15,00 € Obec Prievaly Pernecký Pavel
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Viktor Ochránek
137/2024
15,00 € Obec Prievaly Ochránek Viktor
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. Terézia Pavlovičová
136/2024
120,00 € Obec Prievaly Ing. Pavlovičová Terézia
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Martin Urban
135/2024
65,00 € Obec Prievaly Urban Martin
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anton Holič
134/2024
50,00 € Obec Prievaly Holič Anton
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Chalupová
133/2024
175,00 € Obec Prievaly Chalupová Mária
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Rozália Mihálová
132/2024
165,00 € Obec Prievaly Mihálová Rozália
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Eva Kalenská
131/2024
75,00 € Obec Prievaly Kalenská Eva
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ignác Beňák
130/2024
25,00 € Obec Prievaly Beňák Ignác