Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o odstúpení zmluvy o dielo na zhotovenie stavby Projekt pozemkových úprav Prievaly
50/2022
0,00 € Metrostav a.s. Praha Obec Prievaly
6. December 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
49/2022
2,40 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
5. December 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objedmným odpadom
47/2022
0,00 € FCC Slovensko s.r.o. Obec Prievaly
5. December 2022
Príloha k dodatku k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
47a/2022
0,00 € FCC Slovensko s.r.o. Obec Prievaly
26. November 2022
Kúpna zmluva
46/2022
240,00 € Ján Sandtner, Jana Sandtnerová Obec Prievaly
22. November 2022
Zmluva o dielo
45/2022
160,00 € Lýdia Kiripolská Obec Prievaly
21. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
43/2022
0,00 € Patrik Záviš Obec Prievaly
21. November 2022
Zmluva o dielo
44/2022
120,00 € Edusteps Obec Prievaly
10. November 2022
Kúpna zmluva
42/2022
105,00 € Obec Prievaly Pavol Taraba
7. November 2022
Zmluva o dielo
39/2022
50,00 € Jozef Šteruský Obec Prievaly
7. November 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
40/2022
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
7. November 2022
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk
41/2022
54,22 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
27. Október 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
38/2022
15,00 € Obec Prievaly Packeta Slovakia s.r.o.
20. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti
37/2022
472,50 € Obec Prievaly Jozef a Anna Holičoví
17. Október 2022
Zmluva o dielo
32/2022
30,00 € Ladislav Valent Obec Prievaly
17. Október 2022
Zmluva o dielo
33/2022
730,00 € Lýdia Kiripolská Obec Prievaly
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
31/2022
14 011,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Prievaly
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
30/2022
90,00 € IPBOZ s.r.o. Koválov Obec Prievaly
7. September 2022
Zámenná zmluva
28/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holasová Obec Prievaly
7. September 2022
Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 22.07.2022
29/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holasová Obec Prievaly