Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb pri organizácii zotavovacieho podujatia
91/2023
0,00 € Twistovo, s.r.o. Obec Prievaly
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Martina Janigová
90/2023
10,00 € Obec Prievaly Janigová Martina
9. Október 2023
Darovacia zmluva - Matej Kubášek
89/2023
250,00 € Obec Prievaly Kubášek Matej
6. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
88/2023
0,00 € "Slovenské centrum obstarávania" Obec Prievaly
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Štefan Adamčík
86/2023
25,00 € Obec Prievaly Adamčík Štefan
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Silvia Adamčíková
87/2023
25,00 € Obec Prievaly Adamčíková Silvia
21. September 2023
Nájomná zmluva - Ing. Andrej a Mgr. Petra Holičoví
85/2023
0,00 € Obec Prievaly Ing. Andrej holič, Mgr. Petra Holičová
12. September 2023
Darovacia zmluva
84/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prievaly
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
83/2023
2 500,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Prievaly
11. September 2023
Zmluva o službách VIAMO
82/2023
0,00 € VIAMO, a. s. Obec Prievaly
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2022-Mgr. Petra Holičová
81/2023
0,00 € Obec Prievaly Holičová Petra Mgr.
28. August 2023
Poistná zmluva - Bytový dom č. 24 Prievaly
79/2023
662,29 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
28. August 2023
Poistná zmluva - ihriská Prievaly
80/2023
880,89 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
64/2023
0,00 € Nadácia EPH Obec Prievaly
25. August 2023
Zmluva o grantovom účte
78/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Prievaly
25. August 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu
77/2023
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Obec Prievaly
25. August 2023
Darovacia zmluva
76/2023
0,00 € CBS consulting s.r.o. Obec Prievaly
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
75/2023
100,00 € Obec Prievaly Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2022-Peter Peterka
74/2023
0,00 € Obec Prievaly Peterka Peter
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 06.05.2019-Michal Záviš
73/2023
0,00 € Obec Prievaly Michal Záviš