Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Darovacia zmluva
10/2023
350,00 € Obec Prievaly Irena Hudáčová
1. Február 2023
Zmluva o spolupráci
7/2023
0,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Obec Prievaly
1. Február 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
8/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Prievaly - Ing. Jana Petrášová, starostka
1. Február 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
9/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Prievaly - Mgr. Svetlana Vachová, riaditeľka ZŠ s MŠ
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO na rok 2023
6/2023
296 400,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Prievaly
26. Január 2023
Zmluva č. ZSE0101202302 o odpadoch
3/2023
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Prievaly
26. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu
4/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Prievaly
26. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie
5/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Prievaly
18. Január 2023
Nájomná zmluva
2/2023
182,40 € Obec Prievaly Ľubica Hílková
13. Január 2023
Zmluva o nájme
52/2022
350,00 € Obec Prievaly RadioLAN spol. s.r.o.
13. Január 2023
Kúpna zmluva
1/2023
0,00 € PH Gastro s.r.o. Obec Prievaly
20. December 2022
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie
51/2022
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Prievaly
19. December 2022
Dohoda o odstúpení zmluvy o dielo na zhotovenie stavby Projekt pozemkových úprav Prievaly
50/2022
0,00 € Metrostav a.s. Praha Obec Prievaly
6. December 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
49/2022
2,40 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
5. December 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objedmným odpadom
47/2022
0,00 € FCC Slovensko s.r.o. Obec Prievaly
5. December 2022
Príloha k dodatku k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
47a/2022
0,00 € FCC Slovensko s.r.o. Obec Prievaly
26. November 2022
Kúpna zmluva
46/2022
240,00 € Ján Sandtner, Jana Sandtnerová Obec Prievaly
22. November 2022
Zmluva o dielo
45/2022
160,00 € Lýdia Kiripolská Obec Prievaly
21. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
43/2022
0,00 € Patrik Záviš Obec Prievaly
21. November 2022
Zmluva o dielo
44/2022
120,00 € Edusteps Obec Prievaly